Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Strona 1

Strona 2

Strona 3