Wystąpienia Ministra Zdrowia dot. zmiany poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w Planie Finansowym NFZ na 2015

Strona 1

Strona 2

Strona 3