Odpowiedź Ministra Zdrowia

Wystąpienie cz.1

Wystąpienie cz.2