Wystąpienie do Pani Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

 

wystąpienie.doc