Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne

 

strona_1.jpg

streona_2.jpg