Wystąpienie do Ministra Zdrowia zawierające uwagi do projektu zmian w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych a w szczególności o statusie przedsiębiorcy.

 

wystpienie.jpg