Podziękowania od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za zainicjowanie działań protestacyjnych przeciwko planom dotyczącym zmiany poziomu finansowania sanatoryjnych świadczeń uzdrowiskowych

 

pismo_str_1.jpg

 

pismo_str_2.jpg