Prezes Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie" doc. dr Waldemar Andrzej Krupa wystąpił z wnioskiem do Prezesa NFZ o uwzględnienie, w procesie zawierania umów, inflacji oraz wzrostu kosztów stałych niezależnych od świadczeniodawców.

tekst_wniosku.pdf