Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie” wystąpił do Minister Zdrowia Ewy Kopacz prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących statusu prawnego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Tekst_wystąpienia.doc