Sopot, dn. 08.10.2008 r.

Pan
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
PREZES
Narodowego Funduszu Zdrowia

Izba Gospodarczea "Uzdrowiska Polskie" zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie, w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w części dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok następujących argumentów:

  • Cena osobodnia powinna uwzględniać, nie tylko, kwotę podwyżki stanowiącej realizację art. 3 ust1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. nr 149 poz. 1076) ale również koszty inflacji w 2008 i 2009 roku;
  • Zaplanowany, w planie NFZ, budżet na 2009 rok powinien być w pełni wykorzystany na wzrost stawki osobodnia oraz wzrost ilości zakupionych świadczeń, ze szczególnym naciskiem na wzrost stawki osobodnia;
  • Wzrost stawki osobodnia nie powinien być ograniczany w związku z ustaleniem maksymalnych wskaźników wzrostu, w stosunku do świadczeniodawców, którzy w 2008 roku osiągnęli wyższe stawki. Osiągnięcie stawek wyższych w latach poprzednich wynikało przede wszystkim (ze sprawdzanego przez NFZ) poziomu świadczeń zdrowotnych.

Biorąc pod uwagę rolę Lecznictwa Uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia prosimy o zachowanie zasady negocjacji w zakresie ustalenia ostatecznego poziomu wzrostu cen świadczeń na 2009 rok. Odpowiednia i zróżnicowana wysokość stawki pozytywnie wpłynie na jakość świadczonych usług, standard obiektu oraz głównie konkurencyjność wśród świadczeniodawców, a rosnące, z roku na rok, koszty funkcjonowania Lecznictwa Uzdrowiskowego będą mogły być częściowo zrekompensowane.
Uprzejmie proszę Pana Prezesa o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

z poważaniem
Prezes Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie"
dr n. med. Waldemar Andrzej Krupa