Sopot, dn. 02.03.2009 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Organizacji
i Ochrony Zdrowia

dot: zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym

W nawiązaniu do dyskusji dotyczącej końcowych zmian w uchwalonej dnia 28 lipca 2005 r ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych ( Dz.U. nr 167 poz. 1399 z późn. zmianami ) uprzejmie informujemy, iż naszym zdaniem w ustawie, w paragrafie zawierającym Zakłady Lecznictwa Uzdrowiskowego, winny znaleźć się również Zakłady Przyrodolecznicze.

W wielu polskich uzdrowiskach Zakłady Przyrodolecznicze są odrębnymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi dla wielu podmiotów sanatoryjnych i szpitalnych. W większości przypadków Zakłady Przyrodolecznicze stanowią lecznicze centrum uzdrowiska. Mimo, iż szereg sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych posiada własną bazę zabiegową to jednak korzysta z zabiegów w Zakładach Przyrodoleczniczych będących samodzielną jednostką, szczególnie w zakresie zabiegów z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

Wnioskujemy, aby w art.6 rozdz.2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych jako jeden z Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego został umieszczony Zakład Przyrodoleczniczy.

Z poważaniem
Prezes Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie"
dr n. med. Waldemar Andrzej Krupa