Ciechocinek jest jednym z największych polskich zdrojowisk, którego powstanie związane było z potrzebą rozwoju przemysłu solnego w Księstwie Warszawskim, a następnie w Królestwie Kongresowym. W tym celu Stanisław Staszic, ksiądz, przyrodnik, geolog, zainicjował wykonanie wierceń we wsi Ciechocinek, gdyż w pobliskim Słońsku znane były źródła solanek nadających się do warzenia. Celem zagęszczenia solanek przed warzeniem wybudowano z inicjatywy Staszica 3 tężnie, które ówczesna technika uznawała za urządzenia skuteczne i ekonomiczne w procesie produkcji soli spożywczej. Obecnie tężnie te o łącznej długości 2 km są zabytkiem techniki, ale też i cennym urządzeniem lecznictwa uzdrowiskowego, gdyż po stronie zawietrznej tężni powstaje aerozol leczniczy z cząsteczkami soli, jodu i innych składników. Stopniowo zmalało znaczenie produkcji soli spożywczej z solanek, natomiast wzrosło ich użytkowanie do celów kąpielowych. Powstały dworki, wille i zakłady kąpielowe. Centralne tereny uzdrowiska zostały zrekultywowane na cele parkowe. Bardzo niski poziom terenu w Ciechocinku i sąsiedztwo Wisły zmuszały do budowy wałów ochronnych przed zalewami oraz do kopania rowów odwadniających. W okresie międzywojennym powstały baseny lecznicze i rekreacyjne na bazie odwierconych solanek termalnych. W łazienkach wprowadzono zabiegi borowinowe i inhalacje. Po ostatniej wojnie wybudowano wiele sanatoriów nie zawsze pięknych architektonicznie. ale funkcjonalnych, nowoczesnych i pozwalających na rozwój leczenia uzdrowiskowego, na skalę dotąd nie spotykaną. Ciechocinek jest uzdrowiskiem nizinnym (45-50 m. n. p. m. ) położonym w rozszerzeniu pradoliny Wisły. Od południa Ciechocinek osłonięty jest krawędzią Wysoczyzny Kujawskiej. W otoczeniu uzdrowiska lasy sosnowe na zwydmionych piaskach oraz łąki. Usłonecznienie roczne (w godz.) 1424
Temperatura powietrza (średnia roczna,) 7,8ºC
Amplituda temperatur skrajnych 70,0ºC
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku 41%
Liczba dni gorących (w roku) 43
Liczba dni bardzo mroźnych (w roku) 24
Liczba dni z opadem (w roku) 167
Średnia prędkość wiatru (w m/s)
Wody lecznicze:
Grzybek - nr 11 - 4,57% solanka, bromkowa, jodkowa, borowa
Terma XIV - 4,23% woda hipotermalna (27,4OC) solanka, bromkowa, jodkowa, borowa, siarczkowa
Terma XVI - 6,43% woda hipotermalna (33OC) solanka, bromkowa, jodkowa, żelazista, borowa
Odwiert nr 17 - 0,84% woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, borowa
Odwiert nr 17a - 0,19% woda chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowo-wapniowa
Odwiert nr 17b - 0,22% woda chlorkowo-sodowa
Odwiert nr 19 - 0,33% woda chlorkowo-sodowa
Odwiert nr 19a - 0,35% woda chlorkowo-sodowa
Borowina: Borowina ze złoża Kołobrzeg-Mirocice

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

 • Choroby ortopedyczno-urazowe
 • Choroby neurologiczne
 • Choroby reumatyczne
 • Choroby kobiece
 • Cukrzyca
 • Otyłość
 • Osteoporoza
 • Choroby kardiologiczne
 • Choroby angiologiczne
 • Choroby górnych dróg oddechowych
 • Choroby dziecięce:
  • Choroby ortopedyczno-urazowe
  • Choroby neurologiczne
  • Choroby reumatyczne
  • Choroby górnych dróg oddechowych.

SANATORIA:

 • "Uzdrowisko Ciechocinek" S.A.
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka"
 • Sanatorium MSWiA
 • Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Ruch-Polex""
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Pod Tężniami"
 • 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
 • Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP
 • Sanatorium "Gracja"
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Wrzos"
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Chemik"
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Promień"
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Sanvit"
 • Klinika Zdrowia i Urody "Villa Park"
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Zdrowie"
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN
 • Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy "Perełka"
 • Ośrodek Terapii Dom Zdrowia Pensjonat Lila
 • Sanatorium "Julianówka"
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Łączność"

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

 • Przez Ciechocinek i najbliższe okolice przebiega sieć znakowanych szlaków pieszych o łącznej długości 68 km. Tablica ze schematem szlaków przy źródle "Grzybek".
 • Rezerwat przyrody - w pobliżu tężni nr III rezerwat roślin słonolubnych "Ciechocinek", o powierzchni 1,88 ha.
 • Tężnie - wzniesione z inicjatywy Stanisława Staszica wg projektu Jakuba Graffa. Od ponad 160 lat pełnią funkcje leczniczą i produkcyjną.
 • Warzelnia soli uruchomiona w 1830 r.
 • Raciążek - ze skarpy u stóp ruin zamku roztacza się wspaniała panorama Ciechocinka. W centrum wsi późnogotycki kościół (1597-1612). Muzeum parafialne ze zbiorami wyrobów rzemiosła artystycznego, rzeźby, malarstwa i szat liturgicznych.
 • Toruń - jeden z cenniejszych zespołów architektonicznych. Średniowieczny układ przestrzenny z licznymi zabytkami głównie gotyckimi i barokowymi. Gotyckie kościoły, ruiny zamku krzyżackiego, fragmenty murów miejskich, baszty m.in. tzw. Krzywa Wieża i bramy Mostowa, Żeglarska i Klasztorna. W Rynku Staromiejskim gotycki ratusz (obecnie Muzeum Okręgowe), liczne kamienice późnogotyckie m.in. Dom Kopernika z dekoracją malarską fasady.