Busko Zdrój jest jednym z głównym zdrojowisk polskich. Jest położone na wysokości 220-250 m.n.p.m. na terenie rzeki Niecki Nidziańskiej, na południowych zboczach garbu Pińczowskiego i leżącej u jego podnóży Niecki Soleckiej. Uzdrowisko znajduje się na obrzeżu miasta. Powstanie uzdrowiska łączy się z występowaniem solanek i użytkowaniem ich drogą zagęszczenia na tężniach, które tu istniały w końcu XVIII w. Za początek uzdrowiska uznaje się wybudowanie w roku 1836 przez wybitnego architekta Henryka Marconiego stylowego zakładu kąpielowego, obecnie noszącego nazwę sanatorium "Marconi". Budowa tego głównego obiektu wyznaczyła dalszy plan zagospodarowania centrum zdroju. Busko ma świetne warunki ekologiczne, w promieniu 50 km nie ma przemysłu. Uzdrowisko położone jest 48 km na południe od Kielc i 80 km na północ od Krakowa.

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

 • Choroby ortopedyczno-urazowe
 • Choroby neurologiczne
 • Choroby reumatyczne
 • Choroby skóry
 • Choroby kardiologiczne (wczesna rehabilitacja kardiologiczna)
 • Osteoporoza
 • Bruceloza

SANATORIA, SZPITALE UZDROWISKOWE:

 • "Uzdrowisko Busko-Zdrój" s. a.
  28-100 Busko Zdrój ul. F. Rzewuskiego 1
  tel/fax (041) 378-41-54 , 378-24-25
 • Sanatorium "Włókniarz"
  28-100 Busko-Zdrój
  ul. Rokosza 1
  tel (041) 378-0-41
 • Sanatorium Uzdrowiskowe Nida -Zdrój sp. z o.o.
  28-100 Busko Zdrój ul. Rzewuskiego 9
  tel (041) 378-24-91 do 3
 • Sanatorium "Marconi"
  Park Zdrojowy
 • Sanatorium "Willa Zielona"
  ul. 1-go Maja 39
 • Sanatorium "Mikołaj"
  ul. 1-go Maja 4
 • Sanatorium "Bristol"
  ul. 1-go Maja 1
 • Sanatorium "Pensjonat Maciej"
  ul. 1-go Maja 6
 • Sanatorium "Astoria"
  ul. Starynkiewicza 19
 • Szpital Uzdrowiskowy "Oblęgorek"
  ul. 1-go Maja 19
 • Szpital Uzdrowiskowy "Krystyna"
  ul. F. Rzewuskiego 3

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

 • Świętokrzyski Park Narodowy utworzony w 1950 r. obejmuje główne pasmo Gór Świętokrzyskich z najwyższym szczytem Łysicą (611 m. n. p. m.). Zespół klasztorny na Świętym Krzyżu.
 • Park krajobrazowy zaprojektowany i zrealizowany w XIX w. przez ogrodnika Hanusza. Park ten obecnie zwany Parkiem Zdrojowym posiada wiele unikalnych drzew.
 • Skorocice - rezerwat stepowy z krasem gipsowym; jaskinie, most skalny, strumień podziemny.
 • Siesławice- groty gipsowe, zapadliska (w legendach podziemne jeziorko). W 1961 r. odkryto duży cmentarz prehistoryczny.
 • Kościółek św. Leonarda na cmentarzu, przy którym znajduje się grób założyciela uzdrowiska gen. F. Rzewuskiego.
 • Wiślica - osada 16 km od Buska nad rzeką Nidą, początki datowane na X i XI w., prawdopodobna stolica państwa Wiślan. W 1325 uzyskała prawa miesjkie. W 1347 r. ogłoszono pierwszy zbiór praw pisanych zwany Statutem Wiślickim. Wspaniała kolegiata (1350 - 1380), a w niej słynna "płyta wiślicka", dom Długosza (1460). Muzeum Regionalne, w zbiorach głównie zabytki archeologiczne z miejscowych wykopalisk.
 • Dobrowoda - kosciół późnogotycki, epitafium św. Jana Boboli.
 • Chotel Czerwony - gotycki kościół (1440-1450) fundacji Jana Długosza, rezerwat stepowo-geologiczny, pokład olbrzymich kryształów gipsu.
 • Chotelek Zielony - kosciółek drewniany (1527) z polichromia renesansową.
 • Nowy Korczyn - osada (dawne miasto) u ujścia Nidy do Wisły, lokacja od 1258, od 1404 zjazdy i sejmiki, kościół farny.
 • Szydłów zabytkowy zespół miejski z zachowanymi średniowiecznymi murami obronnymi (680 mb) zamku Kazimierza Wielkiego, Brama Krakowska, pozostałości zamku królewskiego. Muzeum Regionalne.
 • Stopnica - gotycki kościół fundacji Kazimierza Wielkiego (1362), kaplica (1645); barokowy zespół klasztoru OO Reformatów.