Augustów (woj. podlaskie) jest atrakcyjną miejscowością turystyczną i klimatyczną znaną z lat międzywojennych. Położony jest w okolicy Puszczy Augustowskiej oraz jezior Necko i Sajno. Augustów, zwłaszcza w strefie wypoczynkowo-uzdrowiskowej jest wolny od zanieczyszczeń powietrza, hałasu i innych zagrożeń ekologicznych. Kompleks lasów i jezior tworzy niespotykane warunki klimatyczne. Drzewostan świerkowo-sosnowy stanowi filtr oczyszczający, wzbogaca powietrze w tlen, olejki eteryczne, fitocydy. Ogromna przestrzeń czystej i świeżej zieleni oraz jeziora sprzyjają rekreacji i wypoczynkowi oraz uprawianiu sportu i turystyki.
W latach powojennych po wybudowaniu paru obiektów sanatoryjnych Augustów podjął starania o uzyskanie praw uzdrowiska. Statut uzdrowiska uzyskał Augustów w roku 1993, co stwarza dla tej pięknej miejscowości szanse dalszego rozwoju.

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

 • Choroby ortopedyczno-urazowe.
 • Choroby układu krążenia obwodowego.
 • Choroby reumatyczne

SANATORIA:

 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Budowlani"
  16-300 Augustów ul. Zdrojowa 3
  tel (087) 643-28-71
  170 łóżek, pokoje z łazienkami, 4 kondygnacje
  Zakład Przyrodoleczniczy

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

 • Biebrzański Park Narodowy z szatą roślinną typową dla obszarów torfowo-bagiennych. Główną rolę odgrywa tu Biebrza oraz Kanał Augustowski, łączący Biebrzę z Niemnem.
 • Wigierski Park Narodowy
 • Kanał Augustowski zabytek w skali europejskiej z lat 1823-1839. Łączy jeziora augustowskie tworząc malowniczy trakt wodny o długości 77,5 km. Atrakcją kanału są liczne śluzy.