POŁOŻENIE

Gmina i miasto Uniejów położona jest w powiecie poddębickim, w północno-zachodniej części województwa łódzkiego. Granica zachodnia i w części granica północna gminy stanowi jednocześnie granicę województwa łódzkiego i wielkopolskiego.Graniczy z 7 gminami:

− Wartkowice i Poddębice w powiecie poddębickim,

− Świnice Warckie w powiecie łęczyckim,

− Dąbie w powiecie kolskim, woj. wielkopolskie,

− Przykona, Dobra i Brudzew w powiecie tureckim, woj. wielkopolskie

Miasto, jak i cała gmina, ma charakter turystyczny. Od roku 2011 miasto posiada status miejscowości uzdrowiskowej. W 2008 roku otwarto Termy Uniejów z gorącymi solankami leczniczymiKompleks składa się z trzech obiektów: Basenów, Gastronomii oraz Kasztelu Rycerskiego.

 

KLIMAT

Gmina Uniejów jest położona w strefie klimatu umiarkowanego i należy do środkowej dzielnicy klimatycznej.

Nie ma stacji meteorologicznej. Według wyników najbliższych stacji położonych w Kole i stacji Błonie-Topola ocenia się, że warunki klimatyczne zarówno dla mieszkańców jak i dla rolnictwa są korzystne.

Długość okresu wegetacyjnego trwa 215 dni.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,00C (styczeń –minus 2,70C, lipiec –plus 18,20C). Przez około 82 dni średnia dobowa temperatura powietrza wynosi poniżej 00C, a przez ponad 100 dni można cieszyć się temperatura powyżej 150C. Liczba dni pochmurnych w ciągu roku wynosi około 130, natomiast dni słonecznych –około 45.

Okres zimowy trwa zazwyczaj od 13 grudnia do 2 marca. W tym czasie przez około 40 dni trwa zachmurzenie z opadami śniegu, zaś pokrywa śnieżna występuje około 60 dni.

 

PODMIOTY LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

Bezpośrednio w Uniejowie z ramienia „SOL” Sp. z o.o. działalnością lecznictwa uzdrowiskowego zajmuje się „Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Uzdrowisko „Uniejów Park”.Adres:99-210 Uniejów, ul. Zamkowa 7

Działalność lecznictwa uzdrowiskowego prowadzona jest w nowo wybudowanym obiekcie (oddany do eksploatacji w maju 2011r.), w którym znajduje się sanatorium uzdrowiskowe i zakład przyrodoleczniczy. Sanatorium Uniejów-Park zlokalizowane jest w części północnej Parku Zdrojowego, przy ulicy Zamkowej 7.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ”Termy Uniejów” Sp. z o.o w Uniejowie jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. W dniu 4 listopada 2010 r. Wojewoda Łódzki podjął decyzję o wpisaniu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Przychodni Uzdrowiskowej „Termy Uniejów” o adresie: ul. Orzechowa 6, 99-210 Uniejów.

 

ZABYTKI

Pomiędzy rynkiem a kolegiatą znajduje się wzniesiona w 1901 roku, wolno stojąca neobarokowa wieża kościelna. Zbudowana jest z czterech kondygnacji rozdzielających gzymsy, posiada zegar. Wieża ma 25 m wysokości. Autor projektu jest nieznany.

Według rejestru zabytków NID na listę zabytków wpisane są obiekty:

  • gotycki kościół parafialny Wniebowzięcia NMP (budowany w latach 1342–1349, konsekrowany 1365), nr rej.: 44/424 z 12.12.1953 oraz 104 z 21.10.1967
  • kaplica grobowa prawosławna (cerkiewka), 1885, nr rej.: 397/139 z 26.06.1987
  • zamek, XIV w., XVII w., XIX w., nr rej.: 714 z 21.10.1967
  • park przy zamku, 2 poł. XIX w., nr rej.: A-481/222 z 19.08.1992 z przyległym terenem starorzecza Warty (otoczenie zamku i parku), A/26 z 17.05.2007 (otoczenie) dec. uchylona
  • dwór, ul. Kościelnicka, ok. 1845, nr rej.: 360/102 z 10.08.1984

Na miejscowym cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się pomnik Stanisława Pieczyńskiego (zm. w 1898 w Czepowie) – właściciela dóbr Czepów. Na obelisku umieszczono tondo z rzeźbiarskim wizerunkiem zmarłego wykonanym przez łódzkiego rzeźbiarza Urbanowskiego w 1900 roku (Antoniego lub Józefa). Na cmentarzu w Uniejowie pochowano także: Teodora Zajączka (1838–1905) – byłego obywatela ziemskiego i sędziego; rodzinę Wieniawa-Długosz – rolników i obywateli Uniejowa; Teofila Pieczyńskiego (zm. w 1885) – byłego oficera Wojsk Polskich, doktora medycyny praktykującego wiele lat we Francji, autora licznych publikacji, właściciela wsi Rożniatów koło Uniejowa oraz jego małżonkę Katarzynę Heloizę Pieczyńską z Hastier du Moussai (ur. w 1829 we Francji, zm. 1907 w Kaliszu). Pomnik Pieczyńskich wykonała firma Walicki i Ginter z Kalisza.

Przy drodze Uniejów - Chełmno n. Nerem zrujnowana kaplica de Tollów, właścicieli Uniejowa od 1836 do 1914 roku.

Na terenie miasta i w jego okolicach znajduje się kilka bunkrów pochodzących z okresu II wojny światowej.

 

CYKLICZNE IMPREZY

Ogólnopolski Ekologiczny Bieg "Do Gorących Źródeł" - na dystansie 10 km, promujący: Uniejów i jego lecznicze wody termalne, Kompleks Termalno - Basenowy, Zamek, Dom Pracy Twórczej, Kasztel Rycerski, Kompleks Boisk Piłkarskich, Zagrodę Młynarską, z udziałem kilkuset biegaczy z kraju i zagranicy (październik).

POW WOW - Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej. Prezentacja indiańskiej kultury. W imprezie uczestniczą pasjonaci kultury indiańskiej z Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian z kraju i z zagranicy. ( kwiecień )

Dni Uniejowa - impreza lokalna promująca walory Uniejowa, organizowana od 1990 roku. Połączona jest z licznymi atrakcjami oraz wydarzeniami - sportowymi, kulturalnymi, występami zespołów muzycznych, wystawami malarskimi oraz plastycznymi. Towarzyszą jej występy znanych artystów (maj).

Ogólnopolskie Dni Wody - przedsięwzięcie służące upowszechnianiu świadomości zagrożeń wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów wodnych, motywowaniu do działań przyjaznych środowisku naturalnemu.

Boże Ciało w Spycimierzu - kwietne dywany, przedsięwzięcie ogólnodostępne, odbywające się w oddalonej o 3 km od Uniejowa wiosce Spycimierz.

Noc Świętojańska - impreza plenerowa odbywającą się na lewym brzegu rzeki Warty. Początki Nocy Świętojańskiej sięgają dalekiej tradycji pogańskich obchodów święta bogini płodności - Kupały.

Jarmark Średniowieczny - w alei straganiarzy stają kramy z wikliną, bursztynem, średniowieczną biżuterią i bronią, jak też jadłem i napitkiem.

Wielki Turniej Rycerski - przedsięwzięcie ogólnodostępne kierowanie do miłośników i pasjonatów średniowiecza i rycerzy.

Indiańskie Lato - Święto Alei im. Sat - Okha - spotkanie z kulturą indiańską, pokazy tańców POW WOW, konkursy, indiańskie gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, wioska indiańska, jarmark rękodzieła indiańskiego.

Piknik Sołtysów - impreza z udziałem sołtysów, radnych i pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie, którzy zmagają się m.in. w następujących konkurencjach: toczeniu beli słomy, przecinaniu drewna, rzucaniu orczykiem i jajkiem na odległość, wożeniu taczką, przeciąganiu liny, wyścigu kolarskim, "kręcioły", toczeniu koła, a także mini turnieju piłki nożnej. Uczestnicy pikniku biorą udział w loterii fantowej.

Festiwal "Królestwo Lilii" - impreza służąca poszerzaniu wiedzy w zakresie hodowli, pielęgnacji kwiatów i roślin ozdobnych, zwiększenie uwagi na działanie florystyczne i ogrodnicze oraz na wartość estetyczną kwiatów i roślin ozdobnych. W czasie festiwalu odbędą się prelekcje, pokazy florystyczne, wystawy kwiatów, roślin ozdobnych, a także występy zespołów (lipiec).

Gminne Dożynki oraz Uniejowski Gęsi Pipek - tradycyjne święto plonów organizowane corocznie na terenie gminy. Dożynki gminne są imprezą kulturalno - rozrywkową. Uroczystość rozpoczyna msza święta, podczas której poświęcone zostają chleb, ziarno oraz wieńce.