Zręby obecnego zdrojowiska powstały w okresie międzywojennym, gdy na terenie oddalonym od wcześniej istniejącej wsi wybudowano na tzw. Łopacie nowoczesne Sanatorium "Wiktor" oraz na innym terenie Dom Zdrojowy i duże pensjonaty uzdrowiskowe. Żegiestów Zdrój (woj. małopolskie) to niewielkie lecz renomowane zdrojowisko podgórskie (440-480 m. n.p.m.), w Beskidzie Sądeckim, usytuowane w najwęższym miejscu przełomu Popradu. Wokół zdrojowiska rozległe lasy reglowe. Żegiestów ma nadzwyczajne warunki przyrodnicze i krajobrazowe. Stosunkowo mało opadów. Atrakcyjne tereny spacerowe i wycieczkowe.

KLIMAT

Klimat - podgórski, umiarkowanie i silnie bodźcowy, o dużej zaciszności. Dolina Popradu jest słabo przewietrzana. Może to powodować zaleganie chłodnego powietrza na dnie doliny oraz występowanie inwersji termicznych. Duże przestrzenne zróżnicowanie lokalnego klimatu.
Temperatura powietrza (średnia roczna) 6,4ºC
Amplituda temperatur skrajnych 65,0ºC
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku ok. 50%
Liczba dni gorących (w roku) 30
Liczba dni bardzo mroźnych (w roku) 33
Liczba dni z opadem (w roku) 181
Średnia prędkość wiatru 1,2 m/s.

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

  • Choroby układu trawienia
  • Choroby układu moczowego.

SANATORIA, SZPITALE UZDROWISKOWE:

  • "Uzdrowisko Krynica - Żegiestów" S.A. , Oddział w Żegiestowie Zdroju
  • Sanatorium "Wiktor"
    33-360 Żegiestów Zdrój, Łopata Polska 46,
    tel. (0-18) 471 72 68, fax (0-18) 471 72 51

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

  • patrz Muszyna, Krynica

CYKLICZNE IMPREZY KULTURALNE:

  • patrz Muszyna

INFORMACJE KOMUNIKACYJNE:

Stacja PKP Żegiestów Zdrój, komunikacja autobusowa.