Początkiem uzdrowiska Wysowa było wybudowanie w roku 1812 łazienek w celu użytkowania wcześniej znanych wód mineralnych. Rozkwit uzdrowiska zahamowały zniszczenia wskutek I wojny światowej. Następnie zawiązała się spotka lekarska, która wykonała nowe odwierty i wybudowała niektóre zakłady zdrojowe. II wojna światowa przyniosła ponowne zniszczenia uzdrowiska. Jego odbudowa i rozwój nastąpił dopiero w latach sześćdziesiątych. Wysowa (woj. małopolskie) jest uzdrowiskiem górskim (520-530 m n.p.m.) położonym w Beskidzie Niskim w dolinie rzeki Ropy. W szczytowych partiach otaczających gór lasy jodłowo-bukowe. Nieskażone środowisko naturalne. Sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych. Atrakcyjne trasy spacerowe i wycieczkowe.

KLIMAT

Klimat - podgórski, umiarkowanie i silnie bodźcowy, charakterystyczny dla dolin i kotlin śródgórskich. Usłonecznienie z powodu zasłonięcia horyzontu jest ograniczone. Teren uzdrowiska wzdłuż Doliny Ropy jest dobrze przewietrzany. Ogranicza to pojawienie się mgieł, zastoisk chłodnego powietrza i inwersji termicznej. Duże przestrzenne zróżnicowanie klimatu.
Temperatura powietrza (średnia roczna) 5,6ºC
Amplituda temperatur skrajnych 64,9ºC
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku ok. 44%
Liczba dni gorących (w roku) 18
Liczba dni bardzo mroźnych (w roku) 40
Liczba dni z opadem (w roku) 190
Średnia prędkość wiatru 3,4 m/s.

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

 • Choroby układu trawienia (gastrologia, hepatologia)
 • Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych
 • Cukrzyca (niewydolność nerek-dializa otrzewnowa)
 • Otyłość
 • Choroby układu moczowego (nefrologia i urologia)
 • Choroby ortopedyczno-urazowe.

SANATORIA, SZPITALE UZDROWISKOWE:

 • "Uzdrowisko Wysowa" S.A.
  38-316 Wysowa,
  tel. +48(0-18) 353 24 00, 353 20 01, tel./fax +48(0-18) 353 24 47
 • Sanatorium Uzdrowiskowe  "Glinik" Sp. z o.o.
  38-316 Wysowa-Zdrój 101,
  tel. (0-18) 353 20 24, fax (0-18) 353 20 28

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

 • Sztuczne jezioro w Klimkówce, możliwość kąpieli i żeglowania
 • Stadnina koni w Gładyszowie, wypożyczalnia koni
 • Gęsta sieć szlaków turystycznych
 • Cmentarze z I wojny światowej
 • Budowle architektury sakralnej.

CYKLICZNE IMPREZY KULTURALNE:

 • Przegląd kolęd i obrzędów świątecznych mniejszości narodowych w Kaplicy Zdrojowej (styczeń)
 • "Warta" - dni kultury łemkowskiej w Zdyni (3 piątek, sobota, niedziela, lipiec)
 • "Lato z Radą" - dni Górlickiego (jestem w Uściu Gorlickim - 3 sobota, niedziela, sierpień)
 • "Dni Huculskie" - festyn stadniny Koni Huculskich w Gładyszowie (ostatnia sobota i niedziela września).

INFORMACJE KOMUNIKACYJNE:

Dojazd kolejką do Gorlic i następnie autobusem do Wysowy.