Ustroń - uzdrowisko podgórskie (340-450 m n.p.m.) usytuowane w Ustroniu Zawodziu w woj. śląskim. Status uzdrowiska posiada Ustroń od 1882r. Swój urok zawdzięcza malowniczemu położeniu w dolinie rzeki Wisły, która ze względu na swoją czystość w tym rejonie jest atrakcyjnym kąpieliskiem rzecznym. Ustroń rozpościera się u stóp Równicy (884m n.p.m.) pokrytej pieknymi lasami świerkowo-bukowymi. Charakterystycznym elementem uzdrowiska są sanatoria uzdrowiskowe o zbliżonej formie architektonicznej w kształcie piramid. W centrum uzdrowiska położony jest zakład przyrodoleczniczy połączony ze szpitalem uzdrowiskowym Równica.
Bogactwem Ustronia są naturalne tworzywa lecznicze:
Odwiert U-3 -11,4% woda hipotermalna chlorkowo-sodowo-wapniowa, bromkowa, jodkowa, żelazista, borowa, radoczynna. Odwiert U-3A-12,73 solanka o zbliżonej charakterystyce. Borowina wydobywana ze złoża Zabłocie. Profil leczniczy uzdrowiska to: choroby układu oddechowego, choroby narządów ruchu i reumatyczne, choroby układu krążenia oraz choroby metaboliczne z otyłością włącznie. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego to: Zakład przyrodoleczniczy o kubaturze 87000m3, ok. 6000 osób dziennie, posiadający 4 baseny solankowe, 6 sal rehabilitacji ruchowej, dysponujący wszystkimi podstawowymi zabiegami przyrodoleczniczymi jak kąpiele lecznicze, hydroterapia, zabiegi borowinowe, inhalacje, elektro i światłolecznictwo. Obiekt dobrze wyposażony i obsługiwany przez kwalifikowaną kadrę medyczną. Sukcesem "Uzdrowiska Ustroń S.A." kierowanego przez Pana Prezesa Karola Grzybowskiego jest dzięki konsekwentnym działaniom, uruchomienie wszystkich działów zabiegowych zakładu przyrodoleczniczego, ale przy zachowaniu szczególnej ochrony ekologicznej związanej z jego eksploatacją. Zastosowano pionierską metodę w skali europejskiej i światowej zatłaczanie solanek pozabiegowych do otworu chłonnego odwierconego na głębokość 1700m. Dzienne zatłaczana jest solanka pozabiegowa w ilości 60-80 m³. Odpowiada to ilości ok. 3-4 ton soli. Odprowadzając ją do rzeki Wisły w niedługim czasie zamieniłoby zbiornik w Goczałkowicach w słone jezioro. "Uzdrowisko Utroń"S.A. - to szpital uzdrowiskowy i sanatoria Równica, Kos, Narcyz, Rosomak o łącznej ilości miejsc 1360, oraz przychodnia uzdrowiskowa, zespół obiektów dla rekreacji i wypoczynku. Ustroń dzięki zasłużonym działaniom kierownictwa i załogi to wizytówka przy wejściu do Europy. A zaproszeni są i leczeni pacjenci polscy z Europy i świata.

KLIMAT

Stosunkowo ciepły, obfitujący w opady, należące do największych w Polsce (około 1200 mm w roku). Uzdrowisko jest dobrze przewietrzane. Wpływ cyrkulacji południowej na klimat lokalny umożliwia pobliska Brama Morawska.
Temperatura powietrza (średnia roczna) 6,8°C
Amplituda temperatur skrajnych 60,2°C
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku ok. 46%
Liczba dni gorących (w roku) 25
Liczba dni bardzo mroźnych (w roku) 28
Liczba dni z opadem (w roku) 188
Średnia prędkość wiatru 2,2 m/s.

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

 • Choroby ortopedyczno-urazowe
 • Choroby układu nerwowego
 • Choroby reumatyczne
 • Choroby górnych dróg oddechowych
 • Choroby kardiologiczne
 • Choroby naczyń obwodowych
 • Otyłość.

SANATORIA, SZPITALE UZDROWISKOWE, OŚRODKI WYPOCZYNKOWO-LECZNICZE:

 • "Uzdrowisko Ustroń" S.A.
  43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 1,
  tel.: (0-33) 854 28 98 fax: (0-33) 854 38 25
 • Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy
 • Sanatorium "Wilga"
 • Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. J. Ziętka
 • Hotel "Ziemowit"***
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Elektron" ul. Zdrojowa 5, 43-450 Ustroń,
  tel./fax (0-33) 854 28 99, 854 30 25
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny "Kos" (dla niewidomych)
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Malwa"
  43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 45,
  tel. (0-33) 479 05 04..9
 • Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
 • Sanatorium "Róża"
  43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 1,
  tel./fax (0-33) 854 28 46, fax (0-33) 854 33 73
 • Dom Leczniczo-Wypoczynkowy "Złocień"
  43-450 Ustroń ul. Szpitalna 31,
  tel. (0-33) 854 33 56 tel./fax (0-33) 854 33 55 wew. 170
 • Ośrodek Wypoczynkowy "Magnolia".

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

 • Pomnik Przyrody - "Dąb Sobieskiego" z 1683 r. wg legendy zasadzony przez mieszkańców Ustronia na pamiątkę przejścia oddziałów króla Jana III Sobieskiego do Wiednia.
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski (1835). W prezbiterium zamkniętym półkoliście znajduje się ołtarz projektu wiedeńskiego architekta Ruprechta oraz obraz "Ostatnia wieczerza" pędzla J. Stetkiego.
 • Kościół św. Klemensa rzymskokatolicki (1788), zdobią od frontu późnobarokowe rzeźby św. Jana Nepomucena i św. Józefa.
 • Na zboczu Równicy znajduje się kamienny ołtarz z XVII w., który służył prześladowanym luteranom jako miejsce kultu, zgromadzeń i odprawiania nabożeństw.
 • Ustroń-Nierodzin, kościółek drewniany pw. Św. Anny (1769), w ołtarzu głównym przemalowany obraz św. Anny Samotrzeć z początku XVIII w.
 • Cieszyn - stary gród piastowski, prawa miejskie z 1364 r. W 1920 r. podzielony granicą polsko-czeską na 2 miasta. Na wzgórzu zamkowym pozostałości zamku - gotycka wieża Piastowska (XIV-XV w.), na przedzamczu klasycystyczny pałac arcyksięcia Karola (1837). Kościół podominikański św. Marii Magdaleny, z nagrobkiem gotyckim księcia Przemysława I (1380), zespół klasztoru Bonifratów. Kolegium Jezuitów. Rynek z barokowo-klasycystycznym ratuszem i kamieniczkami (XV-XIX w.) m.in. podcieniowymi. Teatr im. A. Mickiewicza.

CYKLICZNE IMPREZY KULTURALNE:

 • Miss Wakacji
 • Dożynki.

INFORMACJE KOMUNIKACYJNE:

Stacja kolejowa Ustroń-Zawodzie i następnie dojazd taksówką. Autobusy dalekobieżne lub z Bielska Białej, Cieszyna, Krakowa na trasie do Wisły, Istebnej i Koniakowa.