Supraśl (woj. podlaskie) - nowe uzdrowisko w rozwoju położone w północno-wschodniej części Polski w odległości 15 km od Białegostoku. Miasto Supraśl rozwinęło się na bazie osady przyklasztornej klasztoru 0.0. Bazylianów założonego w połowie XIV i XV w. W roku 2000 przypada 500-lecie historii miasta. Supraśl zlokalizowany jest na lewym brzegu rzeki o tej samej nazwie w centrum Puszczy Knyszyńskiej. W XIX wieku byt to silny ośrodek przemysłu włókienniczego. Zlokalizowanie kapitału w Supraślu w postaci 6 fabryk włókienniczych przyczyniło się do rozwoju miasteczka i powstania wielu ciekawych obiektów architektury, fundowanych przez przemysłowców takich jak rodzina Zaehertów, Buchholtzów, Aunertów, Jansenów i innych.

KLIMAT

Klimat - nizinny, łagodnie i średnio bodźcowy, o cechach oszczędzających na terenach zalesionych. Lokalne warunki klimatyczne są wyraźnie zróżnicowane w zależności od rzeźby i pokrycia terenu. Wielkoobszarowe tereny leśne łagodzą kontrasty termiczne, wzbogacają też powietrze w fitocydy (olejki eteryczne wydzielane przez drzewa i krzewy szpilkowe).
Usłonecznienie roczne (w godz.) 1490
Temperatura powietrza (średnia roczna) 6,5ºC
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku 33%
Liczba dni gorących (w roku) 30
Liczba dni bardzo mroźnych (w roku) 40
Liczba dni z opadem (w roku) 169

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

 • Choroby reumatyczne
 • Choroby ortopedyczno-urazowe.

OŚRODKI WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNO-LECZNICZE:

 • "Puszcza" Ośrodek Wczasów KWP
 • "Cztery Pory Roku" Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy
 • "Stok" Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (ok. 127 000 ha) - najcenniejszym elementem. Puszczy są drzewostany z sosną supraską.
 • Obronna cerkiew (1503-1511) pod wezwaniem N.M.P. w stylu gotycko-bizantyjskim, zniszczona przez wojska niemieckie w 1944 r., obecnie odbudowana.
 • Pałac Opatów (1635-1685) - XVIII wieku znajdowała się tu drukarnia i biblioteka ojców bazylianów; obecnie lokalne muzeum w refektarzu i kaplicy pałacowej. Brama - dzwonnica z 1752 roku zamykająca dziedziniec klasztorny od strony zachodniej.
 • Pałac Buchholtzów (1892-1903) - obecnie liceum sztuk plastycznych, galerie i wystawy prac uczniów.
 • Domy tkaczy z połowy XIX wieku przy ulicy 3 Maja.
 • Kościół katolicki pod wezwaniem Św. Trójcy (1861-1863).
 • Kościół ewangelicki (1885).
 • Arboretum im. Powstańców 1863 r. w kopnej Górze (ogród botaniczny i dendrologiczny).

IMPREZY KULTURALNE:

 • "Uroczysko" - coroczne
 • "Supraskie Spotkania z Naturą i Sztuką" - impreza o charakterze przyrodniczo-artystycznym opierająca się na bogatych tradycjach kulturowych Supraśla i okolic oraz walorach Puszczy Knyszyńskiej.
 • "Noc Świętojańska" organizowana przy udziale Towarzystwa Przyjaciół Supraśla (impreza coroczna)
 • W mieście ma siedzibę Teatr "Wierszalin".

INFORMACJE KOMUNIKACYJNE:

PKS i KZK z Białegostoku.