Solec Zdrój (woj.świętokrzyskie) niewielkie zdrojowisko nizinne (180 m n.p.m.) położone w odległości 25 km od Buska Zdroju. Solec Zdrój leży na obrzeżach Niecki Nidziańskiej, nad rzeką Rzoską. Od strony południowej przylega do 140 ha lasu sosnowego. Zdrój sołecki znany jest od 1837 r. Zawartość siarkowodoru (H2S+HS-) w wodach mineralnych Solca wynosi 100 mg/l i pod tym względem Solec zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich uzdrowisk. Park zdrojowy z atrakcyjnym drzewostanem, dobre warunki ekologiczne dzięki gazyfikacji zdroju i otaczających sołectw. Uzdrowisko zaciszne.217 mg/l

KLIMAT

Klimat - nizinny, umiarkowanie bodźcowy, modyfikowany łagodnie przez sosnowy kompleks leśny. Jest to klimat oszczędzający organizm, o stosunkowo niewielkim zróżnicowaniu przestrzennym warunków klimatycznych. Obserwuje się tu około 40% dni w roku z komfortem klimatycznym. Opadów jest niewiele - 570 mm w roku.

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

 • Choroby narządu ruchu
 • Choroby reumatyczne.

SANATORIA, SZPITALE UZDROWISKOWE, OŚRODKI WYPOCZYNKOWO - LECZNICZE:

 • "Uzdrowisko Solec-Zdrój" sp. z o.o.
  28-131 Solec Zdrój, ul. 1 Maja 1,
  tel./fax (0-41) 377 60 61

CYKLICZNE IMPREZY KULTURALNE:

 • Międzynarodowy przegląd kolęd i pastorałek
 • Międzynarodowe biegi uliczne
 • Soleckie lato nad zalewem
 • Wyścig kolarski
 • Dożynki.

INFORMACJE KOMUNIKACYJNE:

Dojazd koleją do Kielc i następnie autobusem do Solca lub dojazd do Buska i następnie mikrobusem.