Rozwój Połczyna (woj. zach.-pomorskie) ściśle związany Jest z leczeniem borowiną z lokalnych złóż. Połczyn zyskał już w dawnych latach sławę uzdrowiska borowinowego o rozgłosie europejskim. Walory uzdrowiskowe Połczyna zostały wzbogacone po odkryciu 7. 4% solanki w roku 1965, droga wiercenia poszukiwawczego o głębokości ok. 1200 m. Połczyn Zdrój jest uzdrowiskiem typu nizinnego (80-100 m. n.p.m.) położonym na Pojezierzu Drawskim, po północnej stronie ciągu moren czołowych Pomorza Zachodniego. Obszar ten zwany jest "Szwajcarią Połczyńską". Na południe od uzdrowiska rozciąga się obszar wzniesień polodowcowych porośniętych lasami bukowymi z licznymi jeziorami. Dzielnica uzdrowiskowa znajduje się na obrzeżu miasta Połczyn.

KLIMAT

Klimat - nizinny, śródleśny, umiarkowanie bodźcowy. Położenie uzdrowiska w podmokłej dolinie rzeki Wogry, w pobliżu obniżeń terenowych, okresowo wypełnionych wodą oraz na zboczu o ekspozycji północnej, warunkuje występowanie tu bodźców klimatycznych o znacznej intensywności. Cechą korzystną klimatu jest czyste powietrze, zawierające fitocy (olejki eteryczne wydzielane przez drzewa i krzewy szpilkowe).
Usłonecznienie roczne (w godz.) 1475
Temperatura powietrza (średnia roczna) 7,2ºC
Amplituda temperatur skrajnych 53,5ºC
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku 47%
Liczba dni gorących (w roku) 23
Liczba dni bardzo mroźnych (w roku) 20
Liczba dni z opadem (w roku) 135
Średnia prędkość wiatru 1,8 m/s.

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

 • Choroby narządów ruchu i reumatyczne
 • Choroby kobiece
 • Neurologia
 • Osteoporoza (diagnostyka, leczenie).

SANATORIA, SZPITALE UZDROWISKOWE, OŚRODKI WYPOCZYNKOWO - LECZNICZE:

 • "Uzdrowisko Połczyn" S.A.
  78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Zdrojowa 6,
  tel. (0-94) 366 24 24, fax (0-94) 366 24 70
 • Szpital Uzdrowiskowy "Gryf"
 • Szpital Uzdrowiskowy "Borkowo"
 • Szpital Uzdrowiskowy "Podhale", tel. 624-05, 125 łóżek, pokoje z umywalkami, zakład przyrodoleczniczy.
 • Sanatorium "Irena"
 • Sanatorium "Lechia"
 • Sanatorium "Poznanianka".

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

 • Drawski Park Krajobrazowy - cechuje go występowanie wzgórz morenowych, wąwozów, jezior, torfowisk, bagien i lasów. Wśród wielu gatunków roślin, 42 podlegają ochronie prawnej. Na obszarze DPK utworzono ścieżki przyrodnicze, wzbogacające istniejącą sieć znakowanych szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych.
 • Jezioro Drawskie - polodowcowe, największe na Pojezierzu Drawskim. Na jeziorze 7 wysp. Jezioro wraz z rzeką Drawą stanowią jeden z najpiękniejszych w Polsce szlaków turystyki wodnej.
 • Dolina Pięciu Jezior - fragment tzw. Szwajcarii Połczyńskiej. Atrakcję doliny stanowi 5 jezior: Górne, Okrągłe, Długie, Głębokie i Małe, z których bierze początek rzeka Drawa.
 • Park Zdrojowy - ok. 80 ha typu francuskiego (park geometryczny), amfiteatr, rozarium, trasa spacerowa do sanatorium Borkowo.
 • Zamek z XIV w. siedziba księcia Bogusława IV pomorskiego, wielokrotnie przebudowywany.
 • Kościół parafialny z XV-XVI w. przebudowany w XIX w.

CYKLICZNE IMPREZY KULTURALNE:

 • Koncert Noworoczny- styczeń
 • Połczyńska Wiosna Kulturalno-Rekreacyjna-maj/czerwiec
 • Konfrontacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej- czerwiec
 • Niedzielne Koncerty Letnie- każda niedziela lipca i sierpnia
 • Dni Połczyna Zdroju
 • Ogólnopolskie Spotkania Łowieckie "Darz Bór"- sierpień
 • Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej-listopad
 • Ogólnopolski Plener Malarski "Papier"- listopad
 • Miejskie Święto Ogrodów- sierpień.

INFORMACJE KOMUNIKACYJNE:

Stacja kolejowa PKP ok. 1,5 km od centrum uzdrowiska. Autobusy dalekobieżne.