Iwonicz Zdrój jest jednym z najstarszych polskich uzdrowisk opisane w XVI w. przez Wojciecha Oczkę, a w XVII w. przez lekarza francuskiego J. B. Denisa. Rozwój zdrojowiska rozpoczął się w XIX w., gdy właścicielami Zdroju stali się Załuscy, opieką zaś otoczyli dr Teodor Torosiewicz oraz prof. Józef Dietl. Za początek lecznictwa uzdrowiskowego przyjmuje się rok 1578 r. Uzdrowisko podgórskie (390-430 m n. p. m. ) położone w Beskidzie Niskim w dolinie Potoku Iwonickiego, otoczonej lesistymi zboczami (lasy jodłowo-bukowe). Iwonicz oddalony jest od ośrodków przemysłowych, a dobrym lokalnym warunkom ekologicznym sprzyja stosowane od wielu lat ogrzewanie gazowe w całej miejscowości. Atrakcyjna, zróżnicowana zabudowa centrum uzdrowiska. W latach powojennych powstały nowoczesne sanatoria zakładowe i związkowe, zmodernizowano również istniejące, w centrum zdroju atrakcyjne obecnie zabytkowe budownictwo drewniane. Ciekawe tereny spacerowe i wycieczkowe. Rozległy las jodłowo-bukowy stanowi atrakcyjny park uzdrowiskowy.

KLIMAT

Klimat - górski, o umiarkowanym natężeniu bodźców. Cechuje się występowaniem dużych kontrastów dobowych, miesięcznych i rocznych poszczególnych elementów klimatu. Niekorzystną cechą położenia dolinnego jest niedobór energii słonecznej i zaleganie chłodnego powietrza, spływającego z okolicznych gór. Specyficzny mikroklimat występuje w otoczeniu warzelni soli leczniczej. Urozmaicona rzeźba terenu wpływa na lokalne zróżnicowanie klimatu.
Usłonecznienie roczne (w godz.) 1397
Temperatura powietrza (średnia roczna) 7,1ºC
Amplituda temperatur skrajnych 58,4ºC
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku 48%
Liczba dni gorących (w roku) 23
Liczba dni bardzo mroźnych (w roku) 26
Liczba dni z opadem (w roku) 160
Średnia prędkość wiatru 1,6 m/s

NATURALNE TWORZYWA LECZNICZE:

 • Wody lecznicze
 • Borowina.

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

 • Choroby ortopedyczno-urazowe
 • Choroby neurologiczne
 • Choroby reumatologiczne
 • Choroby układu trawienia
 • Choroby górnych dróg oddechowych
 • Choroby kobiece. Otyłość
 • Osteoporoza.

SANATORIA:

 • "Uzdrowisko Iwonicz" S.A.
  38-440 Iwonicz Zdrój, Al. Torosiewicza 2,
  tel. 013 430 87 80, 430 87 90, fax 013 430 88 88
 • Górnicze Sanatorium Związkowe
  38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Księdza Jana Rąba 3,
  tel. (0-13) 435 08 11, fax (0-13) 435 02 80
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Sanvit"
  ul. Ks. J. Rąba 1, 38-440 Iwonicz Zdrój,
  tel. +48 (0-13) 435 04 11, fax +48 (0-13) 435 04 93
 • Prewentorium Uzdrowiskowe "Piast"
  38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Kulczyńskiego 5,
  tel. (0-13) 435 07 11, fax (0-13) 435 08 51
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Wisła"
  38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Ks. J. Rąba 24,
  tel./fax (0-13) 425 00 66
 • Sanatorium "Ziemowit"
 • Centrum Rehabilitacji Rolników "KRUS"
  38-440 Iwonicz Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22,
  tel./fax (0-13) 435 06 12, 435 06 43, 435 06 68

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

 • "Stary Pałac. Budynek późno klasycystyczny (1837), obecnie siedziba zarządu "Uzdrowisko Iwonicz" S.A.
 • Dom Zdrojowy. Budynek z 1860 r. z malowniczymi podcieniami typu mauretańskiego.
 • Biały Orzeł. Budynek sanatorium z 1912 r. w stylu secesji szwajcarskiej.
 • Bazar. Trójkondygnacyjny budynek (1876-80) z czworoboczną wierzą zegarową.
 • Pawilon nad źródłami (1837) w kształcie gloriety.
 • Kościół św. Iwona (1895) wnętrze w stylu bazylik starochrześcijańskich.
 • Bełkotka. Nie ujęte źródło mineralne z ulatniającym się gazem ziemnym, pomnik przyrody.
 • "Prządki" - rezerwat skalny pełen tajemniczych wyrzeźbionych przez erozję kształtów skał, w pobliżu zamku w Odrzykoniu.
 • Dukla. Ruiny dawnego pałacu Mniszchów, w którym odbywały się narady przed wydaniem Maryny Mniszchówny za Dymitra Samozwańca.
 • Odrzykoń: ruiny zamku zbudowanego za panowania Kazimierza Wielkiego (XIV w.). W późniejszych latach rozbudowany na tzw. zamek średni, górny i podzamcze. W XVII w. w rękach Firlejów (zamek średni) i Skotnickich (zamek górny), których zwady uwiecznił Aleksander Fredro w "Zemście".
 • Bóbrka. Muzeum (skansen) Przemysłu Naftowego z najstarszymi na świecie szybami naftowymi.
 • Sanok - Muzeum Historyczne. Ekspozycja ikon karpackich, obejmująca przeszło 700 zabytków malarstwa cerkiewnego od połowy XIV do XIX w. Krosno - Muzeum Okręgowe z kolekcja lamp naftowych i cennymi zabytkami sakralnymi. Muzeum Rzemiosła w dawnej fabryce zegarów założonej w końcu XIX w. (ul. Piłsudskiego 17). Pracownicy muzeum pełnią także rolę przewodników po mieście.

INFORMACJE KOMUNIKACYJNE:

Stacja Kolejowa PKP i PKS w Krośnie, stąd połączenie do Iwonicza Zdroju tylko komunikacją autobusową (17 km). Połączenia autobusowe dalekobieżne.