Za datę powstania uzdrowiska Inowrocław przyjmuje się rok 1885, w którym prawnik dr Zygmunt Wilkoński założył spółkę pod nazwą "Solanki Inowrocławskie". Spółka zakupiła tereny i wybudowała pierwsze łazienki solankowe dla dorosłych, następnie dla dzieci. Pomimo upadku tej spółki i zmian właścicieli uzdrowisko nadal się rozwijało, wybudowano dalsze obiekty a wśród nich zakład borowinowy, wziewalnię, pijalnię wód, muszlę koncertową. Ważnym etapem rozwoju uzdrowiska było wybudowanie w latach trzydziestych przez ZUS nowoczesnego sanatorium. Inowrocław jest dużym uzdrowiskiem o znaczeniu krajowym mającym liczne zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, dostosowane do potrzeb wynikających z profilu leczniczego i położone na terenie dużego parku zdrojowego (50 ha). Dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy sanatoriami i szpitalami uzdrowiskowymi a Akademią Medyczną w Poznaniu zostały wypracowane optymalne metody lecznictwa uzdrowiskowego. Na podkreślenie w tym zakresie zasługuje Ośrodek Dietetyki Uzdrowiskowej w Inowrocławiu. Uzdrowisko zajmuje zachodnią wydzieloną część miasta Inowrocław oddzieloną dzielnicą willową. Położenie Inowrocławia w okolicy malowniczych jezior oraz rozległych lasów stwarza też możliwości ciekawych wycieczek przyrodniczych. Uzdrowisko jest położone na wysokości 90-100 m n. p. m. na wysoczyźnie Kujawskiej.

KLIMAT

Klimat - nizinny, umiarkowanie bodźcowy. Cechuje się małą zacisznością i swobodnym przepływem różnych mas powietrza nad rejonem uzdrowiska. Mało opadów atmosferycznych (537 mm). Rozległy Park Zdrojowy (50 ha) wpływa na złagodzenie przestrzenne zróżnicowanie warunków klimatycznych i bioklimatycznych w uzdrowisku.
Temperatura powietrza (średnia roczna) 7,8ºC
Amplituda temperatur skrajnych 62,7ºC
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku 35%
Liczba dni gorących (w roku) 34
Liczba dni bardzo mroźnych (w roku) 24
Liczba dni z opadem (w roku) 153
Średnia prędkość wiatru 3,1 m/s

NATURALNE TWORZYWA LECZNICZE:

 • Wody lecznicze
 • Borowina ze złoża niskiego.

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

 • Choroby ortopedyczno-urazowe
 • Choroby reumatyczne
 • Choroby kardiologiczne
 • Choroby układu trawienia
 • Choroby angiologiczne.

SANATORIA:

 • Centrum rehabilitacyjno-wczasowe "Energetyk" sp. z o.o.
  88-100 Inowrocław, ul. Wilkońskiego 2,
  tel. (0-52) 353 20 20..22, 357 90 15..18
  fax (0-52) 357 68 34
 • Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe
  ul. Przy Stawku 12 88-100 Inowrocław,
  centrala: (0-52) 355 26 26
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Sanatorium Uzdrowiskowe
  Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA"
  88-100 Inowrocław, ul. Świętokrzyska 76,
  tel. (0-52) 355 11 22, fax (0-52) 355 11 26
 • Solanki Uzdrowisko Inowrocław sp. z o.o.
  ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław,
  tel. (0-52) 357 90 41, (0-52) 357 40 91
  fax (0-52) 357 40 16
 • Sanatorium "Modrzew"
  88-100 Inowrocław, ul. Wierzbińskiego 50A,
  tel. (0-52) 357 30 84, fax (0-52) 357 93 69