Niewielki zakład kąpielowy powstał tu przed I wojną światową staraniem właściciela Horyńca ks. Aleksandra Ponińskiego. W czasie I wojny światowej zakład uległ zniszczeniu, zaś Horyniec drogą dziedziczenia przeszedł na własność rodziny Karłowskich. W okresie międzywojennym powstały nowe łazienki, kryty deptak, park zdrojowy, korty tenisowe. Niestety w czasie II wojny światowej uzdrowisko uległo zniszczeniu i kolejny etap rozwoju uzdrowiska nastąpił po zakończeniu wojny. Odbudowę podjęła najpierw spółdzielnia zdrowia, następnie Samopomoc Chłopska, obecnie zaś "Uzdrowisko Horyniec" S.A. wraz z Kasą Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Uruchomiono duży centralny zakład przyrodoleczniczy, dom zdrojowy. W Horyńcu zachowały się zabytki częściowo związane z rodziną Ponińskich, dawnych właścicieli uzdrowiska. Odbudowano zabytkowy Teatr Dworski, pałac Ponińskich, w którym mieści się obecnie sanatorium "Metalowiec", zespół budowli franciszkańskich z XVIII w. Walory przyrodnicze oraz terenowe wskazują że Horyniec rozwinie się w uzdrowisko krajowe. Horyniec (woj. podkarpackie) jest uzdrowiskiem nizinnym (260m n. p. m.) w odległości 20 km od Lubaczowa. Uzdrowisko na pograniczu Roztocza i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego jest otoczone łagodnymi wzniesieniami.

KLIMAT

Klimat - nizinny, słabo i łagodnie bodźcowy, z cechami kontynentalizmu (chłodne zimy, ciepłe lata). Zróżnicowanie przestrzenne klimatu lokalnego, które wynika z pokrycia i zagospodarowania terenu sprzyja różnym formom klimatoterapii.
Temperatura powietrza (średnia roczna) 7,0ºC
Amplituda temperatur skrajnych 67,6ºC
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku ok. 35%
Liczba dni gorących (w roku) 35
Liczba dni bardzo mroźnych (w roku) 38
Liczba dni z opadem (w roku) 158
Średnia prędkość wiatru 1,7 m/s.

PROFIL LECZNICZY UZDROWISKA:

 • Choroby reumatyczne
 • Choroby skóry
 • Choroby kobiece.

SANATORIA:

 • "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.
  37-620 Horyniec Zdrój, ul. Sanatoryjna 3,
  tel. (0-16) 631 30 88, fax(0-16) 631 33 55
 • Centrum Rehabilitacyjne Rolników KRUS
  37-620 Horyniec Zdrój, ul. Sanatoryjna 2,
  tel. (0-16) 631 30 58
 • Sanatorium "Metalowiec"
  37-620 Horyniec Zdrój, ul. Sobieskiego 3,
  tel. (0-16) 631 30 44

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

 • Południoworoztoczański Park Krajobrazowy - Cenne zespoły leśne (bory jodłowe i buczyna karpacka). Bogata fauna Parkuobejmuje typowe zwierzęta leśne, ptaki, gady oraz owady.
 • Ścisły rezerwat drzewiastej formy jałowca "Sołokija" w Dziewięcierzu.
 • Szlak Roztocza Południowego: Narol - Wielki Dział - Brusno - Nowiny Horynieckie - Horyniec Zdrój (40 km).
 • Zalew na rzece Radrużka
 • Radruż - modrzewiowa cerkiew z XVI w., zabytek klasy zerowej.
 • Zespół pałacowy książąt Ponińskich:
  • Pałac powstały z rozbudowy XVII - wiecznego zameczku króla Jana III Sobieskiego. Obecnie Sanatorium Metalowiec.
  • Teatr Dworski z 1843 roku. Obecnie siedziba Gminnego Ośrodka Kultury.
  • Park dworski.
  • Kaplica Zdrojowa.
 • Zespół klasztorny o.o. franciszkanów (1759).