Członkostwie Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie" zrzeszają się m.in. w celu reprezentowania interesów członków Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie", działania na rzecz ich ochrony w zakresie działalności gospodarczej wobec organów państwowych, organizacji krajowych i zagranicznych, współdziałania na rzecz rozwoju uzdrowisk, opiniowania projektów rozwiązań ustawowych w zakresie uzdrowisk, uczestnictwa w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie współdziałanie na rzecz rozwoju uzdrowisk.

Aby przystąpić w poczet członków Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie" należy zapoznać się ze statutem, wypełnić deklarację a następnie złożyć ją w siedzibie Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”. Członkostwo ustanowione będzie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie".

Do pobrania: deklaracja (.doc)