IZBA GOSPODARCZA "UZDROWISKA POLSKIE"
organizuje
w dniach  29-31.05 2015r. w Koleczkowie gm. Szemud

VII  FORUM UZDROWISKOWE
nt.

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

W VII  Forum wezmą udział:
- V-ce Prezes NFZ ds. Służb Mundurowych  dr n.med. Zbigniew Teter                              
- Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych  NFZ - Arkadiusz Kosowski

Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia podczas zjazdu należy dokonać na specjalnym formularzu uczestnictwa 

Opłata wynosi 550,00 zł, płatna przelewem
(opłata zawiera koszt noclegów, wyżywienia oraz  materiałów zajazdowych)                    

Pobyt rozpoczyna się kolacją w piątek, a kończy śniadaniem w niedziele .

Konto bankowe:
Izba Gospodarcza „ Uzdrowiska Polskie ” 81-820 SOPOT, ul. 23 Marca 105
BPH PBK S.A. VIII 0/Sopot 75106000760000401030120436
z dopiskiem: VII  FORUM UZDROWISKOWE

Formularz rezerwacji wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać w terminie do dnia 15 maja  2015 roku na adres:

Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”
81-820 Sopot, ul. 23 Marca 105
lub przesłać faxem : 58 551-63-31

Szczegółowe informacje  dotyczące zjazdu umieszczane będą na stronie internetowej Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” www.igup.pl

UWAGA!!! TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 22 MAJA 2015

Serdecznie zapraszamy

Do pobrania: program forum (plik doc)

Do pobrania: formularz rezerwacji (plik doc)