Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie" organizuje wydanie kolejnej edycji:

Uzdrowiska zapraszają - INFORMATOR
ATLAS UZDROWISK POLSKICH wydanie VII.

Atlas planujemy wydać w nakładzie 4 000 egzemplarzy i rozprowadzić na terenie kraju. Szacunkowy koszt umieszczenia informacji (reklamy) wynosi: 700 zł za stronę A-5 lub 400 zł za 1/2 strony. W związku z tym zapraszamy do umieszczenia informacji lub uaktualnienia danych dotyczących państwa obiektów.