Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie" zwołuje na dzień 29.05.2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędą się 29.05.2008.r w Kudowie-Zdroju w Sanatorium "Zacisze". Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane w pierwszym terminie na godzinę 17.00, w drugim terminie na godzinę 17.15.