W dniu 29 września 2008 r. Prezes Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie" dr n. med. Waldemar Andrzej Krupa uczestniczył w naradzie dla kadry kierowniczej ośrodków rehabilitacyjnych, organizowanej przez Centralę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Program narady uwzględniał w szczególności omówienie bieżących zagadnień w zakresie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Prezes przedstawił stanowisko członków Izby współpracujących z Zakładem.

W dniu 17 września 2008 r. w Warszawie, Prezes Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie" został przyjęty przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dr n. med. Jacka Paszkiewicza. W czasie spotkaniu została poruszona problematyka związana z lecznictwem uzdrowiskowym oraz źródłami jego finansowaniem. Poruszono również sprawę zagrożeń dla samego lecznictwa uzdrowiskowego jak i dla funkcjonowania zakładów leczniczych.

W dniu 21 sierpnia 2008 r. Prezes Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie" dr n. med Waldemar Andrzej Krupa spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr Markiem Haber gdzie omówił m.in. kwestię dotyczącą miejsca lecznictwa uzdrowiskowego w systemie służby zdrowia a także kierunki działań i rozwoju uzdrowisk w bliższych i dalszych perspektywach czasowych. Pan Minister przyjął zaproszenie uczestnictwa w III Forum Uzdrowiskowym i jednocześnie zgodził się objąć je Honorowym Patronatem.