Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie" przy współudziale SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie organizuje w dniach 03 - 05 października 2008r. w Sopocie
III FORUM UZDROWISKOWE
nt. "Miejsce lecznictwa uzdrowiskowego w koszyku świadczeń, kontraktacja świadczeń na 2009 rok oraz operaty uzdrowiskowe"

Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie informuje, iż termin składania zgłoszeń uczestnictwa w III Forum Uzdrowiskowym został przedłużony do dnia 26.09.2008r. Osoby chętne do wzięcia udziału w naszym spotkaniu, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia, serdecznie zapraszamy.

Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie" informuje, iż Honorowym Patronatem
III FORUM UZDROWISKOWE obejmą:
dr MAREK HABER - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Prezydent Miasta Sopotu.

Szczegółowy program obrad jest do pobrania tutaj .

W dniu 04 października (sobota), podczas kolacji planujemy zorganizować występy Zespołów Szantowych oraz wędzenie ryb. Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia podczas zjazdu należy dokonać na specjalnym formularzu uczestnictwa (do ściągnięcia tutaj ).

Miejsce zakwaterowania i obrad:
Dom Wypoczynkowy "RZEMIEŚLNIK"
ul. Piastowska 206
80-341 GDAŃSK

Opłata wynosi 525,00 zł, płatne przelewem (opłata zawiera koszt noclegów, wyżywienia i imprez towarzyszących).
Pobyt rozpoczyna się noclegiem w piątek, a kończy śniadaniem w niedziele.
Istnieje możliwość uzyskania pokoju 2-osobowego do dyspozycji jednej osoby za dodatkową opłatą 120,00 zł. Informację tą należy zaznaczyć na formularzu uczestnictwa.

Uwaga - zmiana konta bankowgo. Aktualne to:
SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" 81-756 SOPOT, ul. Chrobrego 6/8
Bank Millenium S.A. o/597 Sopot
38116022020000000061948491
z dopiskiem: III FORUM UZDROWISKOWE.

Formularz rezerwacji wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać w terminie do dnia 06 września 2008 roku na adres: Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie"
81-820 Sopot, ul. 23 Marca 105
lub przesłać faxem: 058 555-08-82

Serdecznie zapraszamy