Prezes Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie" dr n.med. Waldemar Andrzej Krupa informuje, iż w organizowanej w Nałęczowie w dniu 26 lutego 2009 roku Konferencji nt. "Zainteresowanie sektora prywatnego funkcjonowaniem polskich uzdrowisk" uczestniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej "Uzdrowiska Polskie" - mgr inż. Stanisław Gil.