Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji ARCHITEKTURA KURORTOWA, która odbędzie się 24-25 kwietnia 2009 r. w Połczynie Zdroju, pod Patronatem Honorowym Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie.

Konferencja skierowana jest do:
1. prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin:
- które posiadają status uzdrowisk,
- na terenie których prowadzona jest działalność leczniczo- uzdrowiskowa,
- które priorytetowo traktują rozwój turystyki na swoim terenie,
2. przedstawicieli służb odpowiedzialnych w urzędach za planowanie przestrzenne, ład architektoniczny, opracowanie długoletnich programów rozwoju, itp.
3. konserwatorów zabytków
4. architektów i biur projektowych oraz firm zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem mebli miejskich i infrastruktury, budujących obiekty sportowo- rekreacyjne, projektujących zieleń miejską itp.
5. środowisk naukowych zajmujących się problematyką zagospodarowania przestrzeni

Szczególne zaproszenie kierujemy do dyrektorów sanatoriów, uzdrowisk i zakładów leczniczych.

Konferencja "Architektura Kurortowa" to spotkanie osób, które odpowiedzialne są za kształtowanie rozwoju przestrzeni, mających do czynienia ze specyficznymi problemami w zarządzaniu i procesie inwestycyjnym. To dyskusja o wspólnych problemach i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. To również niepowtarzalna możliwość współpracy i wymiany poglądów naukowców z praktykami.
W programie konferencji m.in. "Polityka kształtowania przestrzeni w miejscowościach uzdrowiskowych i wypoczynkowych" oraz "Studia przypadków - rekomendacje i utrapienia".

Zapraszamy do pięknego Połczyna Zdroju - kurortu z duszą.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.szczecin-expo.org/kurorty/